واروژان



خالق ملودي هاي جاويدان ...
واروژان در بين ما نيست ، اما آثار ماندگار و بي همتاي او هميشه خواهد ماند.
واروژان در سال 1319 خورشيدي متولد شد . در اوان کودکي پدر و مادر خود را از دست داد . او در سالهاي جواني وارد هنرستان عالي موسيقي تهران شد . ساز تخصصي او پيانو بود ، سازي که به آن عشق مي ورزيد . او در هنرستان تحت نظر اساتيد بزرگي آموزش ديد و موسيقي را ياد گرفت . پس از آن واروژان به مدت چهار سال به آمريکا مي رود و بعد از آن دوباره به ايران باز مي گردد و شروع به کار مي کند .

او کار خود را با انجام تنظيم آهنگهايي براي راديو آغاز کرد و سپس براي ساخت آهنگ براي يکي از برنامه هاي تلويزيون (زنگوله ها) انتخاب مي شود و در همان زمانها بود که با "شهيار قنبري " و " گوگوش" آشنا شد و اين آغاز کار "واروژان" در ترانه بود .

واروژان آهنگسازي بود که ملودي هاي او رنگ و بوي خاصي داشت ، آهنگسازي که با تعدادي از آوازخوانان جوان دوران پيش از انقلاب کار کرد و شايد براي بعضي از آنان بهترين آثار دوران کاريشان را خلق کرد .

او به خوبي جنس ، توان و نوع صداي تمام کساني که با آنان کار مي کرد را مي شناخت و بهترين ، زيباترين و لطيفترين آهنگ و تنظيمي را که ممکن بود براي آوازخوان مورد نظر مي ساخت و به سمع مردم مي رساند.

واروژان ترانه هايي جاويدان براي آوازخواناني چون "ابي" ، "داريوش" ، "گوگوش" ، "فرهاد" و غيره خلق نمود که هم اکنون با گذشت حدود سي سال از عمر اين ترانه ها همچنان از محبوبترين ترانه ها هستند و مردم با گوش جان به اين ترانه ها گوش مي کنند .

واروژان در زمينه ي ساخت موزيک فيلم هم تبحر کامل داشت و موسيقي هايي ماندگار براي تعدادي از فيلمهاي آن دوران خلق کرد . از جمله اين فيلمها مي توان به : "کندو" ، "ذبيح" ، " همسفر " ، " بر فراز آسمانها " ، "ماه عسل "،"رشيد" ، "سلام تهران" ، "سلطان صاحبقران" ، "خروس" ، "ممل آمريکايي " ، "بت" ، "دشنه" ، "شب غريبان" ، "حرفه اي " ،"علفهاي هرز" ، "کوسه ي جنوب " و چند فيلم ديگر اشاره کرد .
واروژان بزرگ در شهريور ماه سال 1356 در حال ضبط موسيقي فيلم "بر فراز آسمانها " سکته کرد و موسيقي ايران يکي از ارکان اصلي و بي تکرار خود را از دست داد .
واروژان از سال 1340 کار حرفه اي خود را آغاز کرد و تا سال 1356 ده ها ترانه را به سمع مردم رسانيد ترانه هايي که هر يک اثر و ارزش بسياري براي ترانه ي نوين ايران به ارمغان آوردند ترانه هايي چون : "بوي خوب گندم" ، "شب زده" ، "اجازه" ، "هفته ي خاکستري " ، "همسفر" ، "پوست شير " ، "برادر جان" ، "کندو" ، "دريايي" ، "سقوط" و چندين ترانه ي ديگر .
ابراهيم حامدي(ابي) هم از نوشيدن از اين چشمه بي پايان موسيقي بي نصيب نماد و با اين عزيز در چند ترانه به همکاري پرداخت و آثاري به ياد ماندني و خاطره ساز را با همکاري واروژان خلق نمود .
اين آثار هم از همان ترانه هايي است که در حدود سي سال از عمرشان مي گذرد ولي هنوز در ليست ترانه هايي قرار دارند که "ابي" در تمام کنسرتها اجرا مي کند و مردم يکصدا با او مي خوانند و غرق در لذت مي شوند .
هر چند که او در ميان ما نيست ولي آثارش با ماست و از مردم ايران جدا نخواهد شد .
روحش شاد و نامش جاويدان باد .

آثاري که با آهنگ و تنظيم واروژان و با صداي "ابي" منتشر شده است به شرح زير است .


نام ترانه

از آلبوم

کندو
پوست شير
بر فراز آسمانها
شب زده
تنظيم ترانه عسل
تنظيم ترانه خاکستري


نازي ناز کن( فيلم کندو)
نازي ناز کن( فيلم ذبيح )
فيلم بر فراز آسمانها
شب زده
شب زده
کوه يخ






0 comments

Post a Comment