1 Comment

 1. مسعود Said,

  جووووونم
  زنده باشی

  واقعا ارزومه که یه بار دیگه ابی با سیاوش همکاری داشته باشه و جادوی ستارهای سربی شون را تکرار کنن

  آخ یکی بود، یکی نبود
  یه عاشقی بود که یه روز
  بهت میگفت دوست داره
  آخ که دوست داره هنوز

  Posted on November 9, 2009 at 2:58 AM

   

Post a Comment